ဦးရဲျမင့္+ ေဒၚေအးစႏၵာေရႊ မိသားစုု ျမန္မာေငြ ၁၀ သိန္း လွဴ ဒါန္း

ႏွစ္ဖက္ေသာ အေဖအေမအဖိုးအဖြား ညီအကိုေမာင္ႏွစ္မေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား အမွဴ းထား၍ ရန္ကုုန္ျမိဳ႔ ေန ဦးရဲျမင့္+ေဒၚေအးစႏၵာေရႊ မိသားစုုမွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ကိုုးလ္ကတၱားျမိဳ ႔၊ ေဗာဓိသုုခပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္အတြင္း ေဆာက္လုုပ္ေနဆဲ ေဗာဓိနိ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာေငြ ၁၀ သိန္းတိုု႔ကိုု သဒၶါထက္သန္စြာ လွဴ ဒါန္းပါသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ သာဓုုေခၚဆိုုအပ္ပါသည္။  ေစတနာရွင္ မိသားစုု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစေၾကာင္း အျမဲဆုုေတာင္းယင္း-

ေမတၱာျဖင့္

ဆရာေတာ္